Behandlinger

Din behandling vil altid starte med en undersøgelse som tager udgangspunkt i en grundig anamnese. Dette vil sige en dybdegående samtale omkring aspekterne af din problematik – alt fra hvordan den er opstået, til faktorer som kan være med til at vedligeholde dine udfordringer. Dette vil ligge til grundlag for de efterfølgende fysiske undersøgelser.

Det er vigtigt at vi fra start også afstemmer forventning, mål, ressourcer og italesætter eventuelle bekymringer som du kan have, da dette kan have indflydelse på både behandling og prognose.

Herefter kan der følge funktionelle tests, og undersøgelse af det påvirkede og omkringliggende områder.

Afslutningsvis opsummeres fundene af de foregående undersøgelser og sammen lægger vi en plan for behandlingen af den givne problematik ud fra dit udgangspunkt og dine ressourcer.

Spuur Fysioterapi

Jeg tilbyder behandling inden for:

Ved siden af mit arbejde på klinikken på Østbanegade er jeg desuden tilknyttet Cramers studie og Powerhouse hvor jeg varetager både individuel og holdtræning.